Snídaně v trávě

Nový školní rok zahájíme společnou snídaní v trávě na zahradě školky. S dětmi mohou přijít rodiče, prarodiče … a další, kteří nemusí tento den pospíchat do práce. Konec akce pro rodiče je v 10 hod., děti pak zůstávají ve školce podle svojí docházky.

Těšit se můžete čaj, kávu či limonádu (kakao?) a tvořivé aktivity. Uvítáme něco dobrého na společný stůl. Na snídani jsou vítány i děti, které v tento den běžně do školky nechodí. Moc se na vás všechny těší tým Rozárky.