Úvod

EKOŠKOLKA ROZÁRKA TROJA

Rozárka v Troji sídlí v rodinném domě se zahradou v blízkosti trojského zámku, botanické zahrady a ZOO. Najdete u nás dvě třídy – Kulíšky pro 12 dětí ve věku 2-4 roky a Sovičky pro 18 dětí od 4 do 7 let.

Více o školce

EKOŠKOLKA ROZÁRKA LETNÁ

Rozárka na Letné sídlí v blízkosti Letenských sadů, naproti Zemědělskému muzeu. Najdete u nás dvě třídy – jednu pro 15 dětí ve věku od 3 do 7 let a druhou pro 8 dětí ve věku od 2 do 3 let.

Více o školce

REFERENCE

PODPORUJÍ NÁS

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001625
Název projektu: Vzdělávání učitelů a začleňování dětí s OMJ
Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu školy a přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve škole, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017284
Název projektu: Dětská skupina Letná II
Doba realizace projektu: 1. 5. 2022 – 31. 8. 2023
Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002701
Název projektu: Vzdělávání učitelů a začleňování dětí s OMJ II
Doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025
Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022431
Název projektu: Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce III
Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 06. 2023
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a spolupráci s rodiči dětí.