Filozofie školky

Pobyt venku

Ven chodíme 2x denně za každého počasí. U dětí podporujeme schopnost přímého kontaktu s přírodou a rozvíjíme environmentální senzitivitu. Všímáme si změn, které se v přírodě dějí v průběhu roku. Různorodý terén je pro nás výzvou – stromy, klády, bahno, louže, kameny využíváme ke hře. Na naše výpravy s sebou bereme lupy, atlasy, lopatky, pilky i nožíky.

 

 

Svobodná hra

Během dne mají děti kromě řízené činnosti i dostatek prostoru pro volnou hru s minimálním zásahem dospělého. Svobodnou hru vnímáme jako nejpřirozenější formu učení, při které mohou objevovat svět a své místo v něm. Velkým zdrojem inspirace jsou pro nás Justina a Petr Danišovi  https://svobodnahra.cz

Program Začít spolu

Inspirujeme se prvky programu Začít spolu, naše třídy jsou členěné do center aktivit. Najdeme v nich centrum – kostky, knihy a písmena, ateliér, pokusy a objevy, manipulační i stolní hry a další. Pomůcky, které používáme jsou převážně z přírodních materiálu. Děti se učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Nabídka činností v centrech aktivit je dobrovolná, děti se samy rozhodují, které z nich se budou věnovat.
Více o programu https://www.zacitspolu.eu/ 

Program Ekoškola pro MŠ

Ekoškola pro MŠ je mezinárodní vzdělávací program, díky němuž se děti učí pečovat o okolní životní prostředí. Zažívají tak pocit, že mohou věci kolem sebe ovlivnit a vidět konkrétní výsledky. V Ekoškole se zaměřujeme na čtyři témata Voda, Jídlo, Odpady a Prostředí. Do programu se zapojují děti, učitelé a rodiče. Díky této spolupráci v naší školce vznikly např. projekty nové zahrady, paletového sezení, sudu na dešťovou vodu. Více o Ekoškole v Rozárce https://ekoskolka-rozarka.cz/ekoskola-v-rozarce/ Více o Ekoškole https://ekoskola.cz/

Respektující komunikace

Respekt k sobě, druhým a všemu živému je naší hlavní hodnotou. Ve školce využíváme koncept Respektovat a být respektován, který vychází z partnerského přístupu k dětem i dospělým. U dětí podporujeme, aby si vážily samy sebe,  nastavovaly si hranice a respektovaly je i u ostatních. Pravidla tvoříme společně a dbáme na jejich dodržování.  Uznáváme emoce dětí a jsme jim podporou v každodenních situacích. Nepoužíváme nálepkování, tresty, nevedeme děti k soutěživosti. Mluvíme o tom co vidíme, slyšíme, vnímáme, aniž bychom to hodnotili. Více https://respektovani.com/

Samostatnost

Děti vedeme k samostatnosti zejména při stolování, hygieně, oblékání a dalších samoobslužných činnostech. Dáváme jim dostatek času si tyto dovednosti postupně osvojit. Nejprve necháme danou věc zkusit je samotné, teprve potom nabízíme naši pomoc.
Děti si také samy nandávají jídlo, odnášejí nádobí, uklízejí své místo – vědí, kde je hadřík, smetáček a lopatka.
Při oblékání bundy/mikiny učíme děti používat tzv. „The Montessori Coat Flip“.
Venku děti lezou na stromy, houpačky a další vyvýšená místa samy, nevysazujeme je. Tím se učí znát své možnosti.
Úzká spolupráce s rodiči ve všech těchto oblastech nám velmi pomáhá.